Aanvraag tot wijziging van een grondstofvergunning

Door interne wijzigingen binnen de toelatingshouders of door wetenschappelijke ontwikkelingen, kan de noodzaak ontstaan dat een bestaande grondstofvergunning gewijzigd moet worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types: 

(1) Belangrijke wijziging
De wijziging heeft een impact op deel I van de bestaande vergunning
bv.: wijziging naam grondstof, analytische referentie, houdbaarheidsdatum, ondernemingsnummer, etiketteringsvoorschriften, …
De belangrijke wijziging wordt apart gefactureerd zoals een nieuwe aanvraag.

(2) Kleine wijziging
De wijziging heeft alleen een impact op deel II van de bestaande vergunning
bv.: wijziging naam firma, wijziging of toevoeging producent/leverancier, schrapping of toevoeging van labels en/of verpakkingsgroottes, …
De kleine wijziging wordt niet afzonderlijk gefactureerd, maar is inbegrepen in de totale kostprijs van de jaarlijkse vergoeding voor het beheer van de algemene vergunningen. 

Het verwerken van een wijzigingsverzoek volgt hetzelfde pad als het verwerken van een nieuw verzoek, zoals hierboven beschreven. 

Laatste update op 30/03/2021