Indienen van de vergunningsaanvraag voor een grondstof

Wanneer de aanvrager een of meer aanvragen voor toelating van grondstoffen indient, moet hij naast elk afzonderlijk aanvraagformulier ook het onderstaande Excel-bestand naar behoren invullen

Template-follow-up-applications 

Vervolgens dient de aanvrager het geheel (Excel-formulier + individuele grondstofaanvragen) als volgt te versturen: 

AAN: rawmaterial@fagg-afmps.be 

ONDERWERP: Naam FIRMA – VA/DA MP Phcopée – Aantal van aanvragen

Om de behandeling van aanvragen binnen de hieronder vermelde termijnen te garanderen, mag het aantal in te dienen aanvragen in dezelfde reeks niet meer dan 50 bedragen.

Laatste update op 09/10/2023