Invullen van de vergunningsaanvraag voor een grondstof

Voor elke grondstof waarvoor een fabricagevergunning of een vergunning voor distributie wanneer deze werd gefabriceerd in een andere lidstaat is vereist, moeten deel I en deel II van onderstaand formulier volledig en correct worden ingevuld:

Aanvraagformulier voor vergunning van grondstoffen 

Elke naar behoren ingevulde vergunningsaanvraag wordt opgeslagen in een bestand, waarvan de naam minstens de naam van het bedrijf en die van de grondstof bevat (afgekort als deze naam te lang is). 

Bijvoorbeeld : « FIRMA – Minocyclini-hydroch-dihydr.-DATE »

Wanneer de aanvrager een of meer aanvragen voor toelating van grondstoffen indient, moet hij naast elk afzonderlijk aanvraagformulier ook het onderstaande Excel-bestand naar behoren invullen

Template-follow-up-applications 

Laatste update op 09/10/2023