Verloop van de vergunningsaanvraag voor een grondstof

STAPPEN:

De datum van indiening bij het FAGG is de datum van de e-mail van de aanvrager met de lijst van vergunningsaanvragen. 

Wanneer de aanvraag correct is:
Het FAGG heeft 40 kalenderdagen vanaf de datum van indiening om de aanvrager in ieder geval de gescande kopie van zijn grondstofvergunning te bezorgen. De papieren versie wordt per post verstuurd.

Wanneer de aanvraag niet correct is:
Het FAGG heeft 30 kalenderdagen vanaf de datum van indiening om de aanvrager mee te delen welke correcties in zijn vergunningsaanvraag moeten worden aangebracht.
In dit geval heeft de aanvrager 30 kalenderdagen om het FAGG zijn gecorrigeerde vergunningsaanvraag te bezorgen. Als deze periode wordt overschreden, dan zal deze gecorrigeerde aanvraag als zijnde een nieuwe aanvraag worden behandeld en als dusdanig opnieuw gefactureerd worden.
Het FAGG beschikt opnieuw over 30 kalenderdagen om de gecorrigeerde aanvraag te evalueren. In het geval van een nieuwe opmerking wordt de aanvraag afgesloten. Wanneer deze later toch opnieuw wordt ingediend of wordt gecorrigeerd in een tweede ronde, dan zal deze behandeld worden als zijnde een nieuwe aanvraag en als dusdanig opnieuw gefactureerd worden.

Laatste update op 30/03/2021