Vernietiging

Vergunning- of registratiehouders van geregistreerde stoffen van categorie 1 en 2 dienen contact op te nemen met FOD Financiën - Douane en Accijnzen, cel Precursoren via da.investigation.precursors@minfin.fed.be voor vernietiging van grondstoffen/halffabricaten/afgekeurde loten.

Voor de andere categorieën (3 en 4) bestaan geen bijzondere vereisten. Geneesmiddelen moeten worden vernietigd overeenkomstig de toepasselijke afvalstoffenwetgeving.

Laatste update op 27/10/2023