COVID-19-geneesmiddelen

Hieronder volgt een overzicht van geneesmiddelen voor preventie en behandeling van COVID-19. 

In het overzicht staat vermeld bij wie het geneesmiddel kan worden gebruikt, hoe het wordt toegediend, wat de regulatoire status is en waar u meer informatie kunt vinden zoals de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter. 

De geneesmiddelen hebben ofwel een vergunning voor het in de handel brengen (centraal via het Europees Geneesmiddelenbureau EMA of nationaal via het FAGG) ofwel een positief advies (via het EMA) gekregen. Bij een positief advies geeft het EMA aan dat het geneesmiddel in bepaalde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld in geval van medische nood, voor COVID-19 kan worden gebruikt. 

De geneesmiddelen die worden gebruikt bij preventie en behandeling van COVID-19 kunnen in drie grote groepen worden verdeeld: 

  • Antivirale geneesmiddelen: geneesmiddelen die ingrijpen op het replicatieproces van het SARS-CoV-2 virus waardoor het virus zich niet meer kan vermeerderen in het lichaam.
  • Antivirale monoklonale antilichamen: antilichamen die aangrijpen op het spike-proteïne van het SARS-CoV-2 virus, waardoor het virus de cel niet meer kan binnendringen.
  • Immunomodulatoren: geneesmiddelen die ingrijpen op de immuunrespons van het lichaam die op gang komt na infectie met het SARS-CoV-2 virus. 

Zoals bij elk geneesmiddel kunnen er bijwerkingen voorkomen. Meld bijwerkingen via  www.eenbijwerkingmelden.be
De Task Force COVID Therapeutics voorziet meer informatie over de toegang tot deze geneesmiddelen en een leidraad voor de behandeling.

Antivirale geneesmiddelen
 

Actief bestanddeel (merknaam) Regulatoire status Doelgroep Toedienings-wijze Beschikbaarheid
in België
Meer info
molnupiravir
(Lagevrio)

Positief advies EMA (art 5.3)
 
Ministrieel besluit 

Centrale vergunnings- procedure lopende

Volwassen COVID-19-patiënten die geen zuurstofnood hebben maar risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19 Oraal  De Task Force COVID-Therapeutics voorziet gecontroleerd gebruik bij uitbraken in woonzorgcentra Gebruiks-voorwaarden
nirmatrelvir 

ritonavir 
(Paxlovid)
Voorwaardelijke marktvergunning via centrale procedure Volwassen COVID-19-patiënten die geen zuurstofnood hebben maar risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19 Oraal De Task Force COVID-Therapeutics voorziet een gecontroleerde distributie Bijsluiter
SKP
Remdesivir (Veklury) Voorwaardelijke marktvergunning via centrale procedure

Volwassen COVID-19- patiënten en adolescenten (≥ 12 jaar en > 40 kg) met pneumonie en zuurstofnood

Volwassen COVID-19-patiënten die geen zuurstofnood hebben maar risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19

Intraveneus Beschikbaar Bijsluiter
SKP

 

Antivirale monoklonale antilichamen

Actief bestanddeel (merknaam) Regulatoire status Doelgroep Toedienings-wijze Beschikbaarheid
in België
Meer info
tixagevimab + cilgavimab
(Evusheld)

Marktvergunning via de centrale procedure

Volwassenen COVID-19- patiënten en adolescenten (≥ 12 jaar en > 40 kg)  Intramusculair De Task Force COVID-Therapeutics heeft het advies gegeven om 15 000 doses aan te kopen, die ingezet zullen worden voor patiënten die door hun immunologische kwetsbaarheid een hoog risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 Bijsluiter
SKP
sotrovimab 
(Xevudy)
Marktvergunning via de centrale procedure Volwassen COVID-19-patiënten en adolescenten (≥ 12 jaar en > 40 kg) die geen zuurstofnood hebben maar risico hebben op een ernstig verloop van COVID-19 Intraveneus Beschikbaar Bijsluiter
SKP

 

Immunomodulatoren

Actief bestanddeel (merknaam) Regulatoire status Doelgroep Toedienings-wijze Beschikbaarheid
in België
Meer info
dexamethasone
(Aacidexam)

Positief advies EMA (art 5.3)

Volwassen COVID-19-patiënten en adolescenten (≥ 12  jaar en > 40 kg) met zuurstofnood Intraveneus of per os  Beschikbaar Bijsluiter
SKP 
anakinra 
(Kineret)
Marktvergunning via de centrale procedure Volwassen COVID-19-patiënten met pneumonie en zuurstofnood, met risico op ernstig respiratoir falen (suPAR ≥ 6ng/ml) Subcutaan  Beschikbaar Bijsluiter
SKP
tocilizumab 
(RoActemra)
Marktvergunning via de centrale procedure

Volwassen COVID-19 patiënten met zuurstofnood die al systemische corticosteroïden krijgen en die aanvullende zuurstof of mechanische beademing nodig hebben 

Intraveneus Beschikbaar maar er moet rekening worden gehouden met prioriteit van Roactemra voor andere indicaties  Bijsluiter
SKP
Laatste update op 17/06/2022