Leveringen vaccins en vaccinatiemateriaal

Totaal aantal dosissen geleverd aan België op februari 28 februari 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 867 945
Moderna 94 800
AstraZeneca 290 400
Totaal 1 253 145

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 28 februari 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites. Vanaf 2 maart 2021 publiceert het FAGG niet langer de hoeveelheden vaccins geleverd aan de Belgische ziekenhuizen en vaccinatiesites. De meest actuele gegevens zijn beschikbaar bij de gefedereerde entiteiten.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel Duitstalige gemeenschap Totaal
Pfizer/BioNTech 497 640 266 175 78 195 7 605 849 615
Moderna 49 000 28 500 14 500 2 000 94 000
AstraZeneca 166 400 90 100 29 100 1 700 287 300
Totaal 713 040 384 775 121 795 11 305 1 230 915

Een noodvoorraad (22.230 dosissen op 28 februari 2021) verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert.

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 24.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van CureVac.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.

Producent Aantal dosissen besteld
op 26.02.2021
Aantal dosissen vooropgesteld**
AstraZeneca 7,5 miljoen 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen* 1 of 2
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
7,5 miljoen als bijkomende optie (en 2,5 miljoen wachtend op bevestiging)

2
CureVac 2,9 miljoen 2
Moderna 2 miljoen
(en 3,9 miljoen wachtend op bevestiging)
2

* toewijzing nog niet afgerond op EU-niveau
** het aantal dosissen dat nodig zal zijn, is pas definitief gekend na goedkeuring door het EMA

Aantal geleverde en bestelde naalden en spuiten
Hieronder vindt u een cumulatief overzicht van de naalden en spuiten die werden besteld en de verwachte leverdata.

- Voorbereiden van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind maart 2021 Levering voorzien tegen eind mei 2021
Spuiten 2 150 000 2 150 000    
Naalden 4 000 000 2 800 000 600 000 600 000


- Toedienen van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind maart 2021 Levering voorzien tegen eind april 2021 Levering voorzien na april 2021
Spuiten 29 257 200 13 657 200 7 600 000 4 000 000 4 000 000
Naalden 26 403 200 13 503 200 4 900 000 4 000 000 4 000 000

 

Laatste update op 02/03/2021