Leveringen vaccins en vaccinatiemateriaal

Totaal aantal dosissen geleverd aan België op 18 april 2021

Type vaccin Aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 2 109 705
Moderna 334 800
AstraZeneca 904 800
Janssen 36 000
Totaal 3 385 305

De dosissen worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer).

Totaal aantal dosissen toegekend aan de gefedereerde entiteiten op 18 april 2021
De dosissen die worden geleverd aan de centrale hub (Moderna, AstraZeneca, Janssen) of de ziekenhuishubs (Pfizer), worden toegekend aan de gefedereerde entiteiten op basis van quota en distributieprincipes die zijn gevalideerd door de taskforce Operationalisering van de vaccinatiestrategie. De gefedereerde entiteiten bepalen zelf de planning en levering van de vaccins naar de ziekenhuizen en de vaccinatiesites. Vanaf 2 maart 2021 publiceert het FAGG niet langer de hoeveelheden vaccins geleverd aan de Belgische ziekenhuizen en vaccinatiesites. De meest actuele gegevens zijn beschikbaar bij de gefedereerde entiteiten.

Type vaccin Vlaanderen Wallonië Brussel Duitstalige gemeenschap Totaal aantal dosissen
Pfizer/BioNTech 1 212 510 655 785 215 085 15 795 2 099 175
Moderna 186 200 103 500 41 100 3 200 334 000
AstraZeneca 519 900 281 700 91 400 6 000 899 000
Janssen 20 800 11 300 3 600 300 36 000
Totaal 1 939 410 1 052 285 351 185 25 295 3 368 175

Een strategische reserve (10 760 dosissen), 5 200 dosissen voor het leger en 1 170 dosissen voor een klinische proef verklaart het verschil tussen het totale aantal aan België geleverde vaccins en de aan de gefedereerde entiteiten toegewezen vaccins.

Aankoop vaccins
De Europese Commissie voert onderhandelingen in naam van de Lidstaten voor de aankoopprocedures van vaccins tegen COVID-19 en legt contracten voor aan de Lidstaten. In België is in de schoot van het FAGG een adviescomité opgericht dat op basis van verschillende criteria de aankoopdossiers analyseert.

Op 21.08.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van AstraZeneca.
Op 19.10.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Janssen (Johnson & Johnson).
Op 18.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Pfizer/BioNTech.
Op 24.11.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van CureVac.
Op 02.12.2020 is er een akkoord voor de aankoop van het kandidaatvaccin van Moderna.

Producent Aantal dosissen besteld
op 16.03.2021
Aantal dosissen vooropgesteld
AstraZeneca 7,5 miljoen 2
Janssen (Johnson & Johnson) 5 miljoen 1
Pfizer/BioNTech

5 miljoen initieel contract 
10 miljoen als bijkomende optie

2
CureVac 2,9 miljoen 2
Moderna 2 miljoen initieel contract
3,82 miljoen als bijkomende optie
2

Aantal geleverde en bestelde naalden en spuiten
Hieronder vindt u een cumulatief overzicht van de naalden en spuiten die werden besteld en de verwachte leverdata.

- Voorbereiden van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind juni 2021
Spuiten 2 150 000 2 150 000  
Naalden 4 000 000 3 400 000 600 000


- Toedienen van de injectie.

  Totaal besteld Totaal geleverd Levering voorzien tegen eind april 2021 Levering voorzien tegen eind juni 2021
Spuiten 42 514 400 24 382 000 5 464 800 12 667 600
Naalden 39 670 400 21 538 000 5 464 800 12 667 600
Laatste update op 20/04/2021