Selinexor

Werkzame stof selinexor
Houder Karyopharm
Status Lopend
Indicatie Volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom (RRMM), die minstens vier eerdere behandelingen hebben gehad en wiens ziekte refractair is voor minstens twee proteasoomremmers, minstens twee immunomodulatoren en een anti-CD38 monoklonaal antilichaam en die bij de laatste therapie ziekteprogressie hebben aangetoond.
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 01/09/2023

 

Laatste update op 23/04/2024