Rybrevant

Werkzame stof amivantamab
Houder Janssen-Cilag
Status Lopend
Indicatie behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die een epidermale groeifactorreceptor (EGFR) Exon 20 insertie (Exon20ins) mutatie hebben en bij wie de ziekte is gevorderd tijdens of na een standaardbehandeling op basis van platinumhoudende chemotherapie.
Openbare documenten Goedkeuring
  Goedkeuring Amendement
  Informatie voor de patiënten
  Informatie voor de patiënten - amendement
  Geïnformeerde toestemming
  Geïnformeerde toestemming - amendement
Laatste update

04/04/2023

 

Laatste update op 19/07/2024