Kanuma

 

 

Werkzame stof

 

sebelipase alfa

Houder

Alexion Pharma International Trading

Status

Lopend

Indicatie

behandeling van pediatrische en volwassen patiënten met lysosomale zure lipasedeficiëntie (LAL-D) die deelnamen aan het open-label fase 2-onderzoek (LAL-C06)

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

10/07/2023

Laatste update op 19/07/2024