Enhertu®

 

 

 

Werkzame stof

 

trastuzumab deruxtecan

Houder

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A

 

Status

 

Gesloten

Indicatie

 monotherapie bij volwassen patiënten met inoperabele of gemetastaseerde HER2-positieve borstkanker die twee of meer voorgaande anti-HER2-gerichte behandelingen hebben ondergaan

Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement 1
Goedkeuring amendement 2

Informatie voor de patiënten

Informatie voor de patiënten - amendement 1
Informatie voor de patiënten - amendement 2
Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming - amendement 1

  Geïnformeerde toestemming - amendement 2

Laatste update

22/06/2023

Laatste update op 15/09/2023