Inrebic®

Werkzame stof fedratinib
Houder BMS
Status Lopend
Indicatie behandeling van ziekte-gerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met primaire myelofibrose, myelofibrose na polycythaemia vera of myelofibrose na essentiële trombocytemie die met ruxolitinib zijn behandeld.
Openbare documenten Goedkeuring
  Goedkeuring amendement
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 08/08/2022

 

Laatste update op 30/05/2023