Nexviadyme

Werkzame stof avalglucosidase alfa
Houder Sanofi Belgium
Status Lopend
Indicatie behandeling van volwassen patiënten met de ziekte van Pompe die hebben deelgenomen aan de klinische studie COMET (EFC14028) of NEO-EXT (LTS13769) en deze hebben verlaten
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 05/08/2022

 

Laatste update op 23/03/2023