tepotinib

Werkzame stof     tepotinib
Houder Merck nv/sa
Status afgesloten
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met een geavanceerde vorm van niet-kleincellige longkanker met mesenchymale-epitheliale transitiefactorgen METexon14 (METex14) overspringende alteraties.
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 03/02/2023

 

Laatste update op 23/03/2023