Darzalex

Werkzame stof daratumumab
Houder Janssen-Cilag NV
Status afgesloten
Indicatie in combinatie met cyclofosfamide, bortezomib en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde systemische lichte‐keten (AL)‐amyloïdose
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 26/10/2023

 

Laatste update op 23/04/2024