Evrenzo®

Werkzame stof roxadustat
Houder Astellas Pharma B.V.
Status afgesloten
Indicatie de behandeling van symptomatische anemie bij chronische nierziekte (chronic kidney disease, CKD) bij niet‐dialyse‐ en dialysepatiënten, en waar het gebruik van een beschikbare behandeling (IV-ijzer of injecteerbare ESA's) niet geschikt is of naar verwachting niet geschikt is, of patiënten met een bekende contra-indicatie voor de momenteel beschikbare behandeling of die de momenteel beschikbare behandeling niet verdragen, of naar verwachting niet verdragen
Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring-Amendment_1

 

Informatie voor de patiënten

Informatie voor de patiënte-Amendment_1

 

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming-Amendment_1

Laatste update 22/01/2024

 

Laatste update op 23/04/2024