Aspaveli®

Werkzame stof     pegcetacoplan
Houder Swidish Orphan Biovitrum AB
Status Lopend
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) die anemisch zijn na behandeling met een C5 remmer gedurende ten minste 3 maanden.
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 05/08/2022

 

Laatste update op 23/03/2023