Adtralza (tralokinumab)

Werkzame stof     tralokinumab
Houder LEO Pharma
Status Lopend
Indicatie ernstige atopische dermatitis in adolescente patiënten (12- <18 jaar) die in aanmerking komen voor systemische therapie (inclusief patiënten die uit de open-label extensiestudie ECZTEND – LP0162-1337 komen met EudraCT referentie 2018-000746-19)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 05/08/2022

 

Laatste update op 23/03/2023