teclistamab

Werkzame stof     teclistamab
Houder     Janssen-Cilag NV
Status Gesloten
Indicatie monotherapie te bieden voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom die ten minste drie
eerdere therapielijnen hebben ontvangen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti‐CD38‐antilichaam en die alle beschikbare behandelingsmogelijkheden die als lokale standaardzorg toegankelijk zijn, hebben uitgeput en bij wie ziekteprogressie is aangetoond bij de laatste therapie
Openbare documenten Goedkeuring
  Goedkeuring amendement
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 05/09/2023

 

Laatste update op 15/09/2023