Padcev

Werkzame stof enfortumab vedotin
Houder Astellas Pharma Global Development, Inc.
Status afgesloten
Indicatie lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom in patienten die eerder een platinabevattende chemotherapie en een remmer voor programmed death receptor 1 (PD-1) of programmed death ligand 1 (PD-L1) hebben gekregen
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 27/02/2023

 

Laatste update op 23/03/2023