Kapruvia

Werkzame stof     difelikefalin
Houder Vifor Fresenius Medical Care Pharma Ltd
Status afgesloten
Indicatie behandeling van matige tot ernstige pruritus geassocieerd met chronische nierziekte (CNZaP) bij volwassen patiënten (>18 jaar) die hemodialyse (HD) ondergaan
Openbare documenten     Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 30/01/2024

 

Laatste update op 23/04/2024