Opdivo + Yervoy

Werkzame stof nivolumab + ipilimumab
Houder     BMS
Status Gesloten
Indicatie Behandeling van volwassen patiënten met inoperabel kwaadaardig pleural mesothelioom die progressive vertoont na ten minste één behandelingslijn, waaronder een op platina gebaseerde doublet chemotherapie
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update

20/03/2023

Laatste update op 20/03/2023