Verzenios

Werkzame stof abemaciclib
Houder S.A. Eli Lilly N.V.
Status Lopend
Indicatie in combinatie met endocriene therapie als adjuvante behandeling van volwassen patiënten met klierpositieve vroege borstkanker (HR+/HER2-) met een verhoogd risico op recidief
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 28/07/2022

 

Laatste update op 23/03/2023