Avacopan

Werkzame stof     Avacopan
Houder     Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.
Status Lopend
Indicatie in combinatie met rituximab of cyclofosfamide, is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met ernstige actieve granulomatose met polyangiitis (GPA) of microscopische polyangiitis (MPA) om granulomatose met polyangiitis (GPA) en microscopische polyangiitis (MPA) te behandelen
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 05/09/2022

 

Laatste update op 05/09/2022