Tofersen

Werkzame stof     tofersen
Houder     Clinigen Healthcare Limited on behalf of Biogen
Status Lopend
Indicatie amyotrofische laterale sclerose (ALS) geassocieerd met een mutatie in een gen dat superoxide dismutase 1 (SOD1)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 21/12/2022

 

Laatste update op 23/03/2023