Ultomiris

Werkzame stof     ravulizumab
Houder     Alexion Pharma Belgium
Status Lopend
Indicatie behandeling van patiënten met paroxismale nachtelijke hemoglobinurie (PNH) die de Open Label Extension van de fase III studies ALXN1210‐PNH‐301 (EudraCT Nr: 2016‐002025‐11) of ALXN1210‐PNH‐303 (EudraCT Nr: 2017‐002370‐39)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 10/07/2023

 

Laatste update op 15/09/2023