Ultomiris

Werkzame stof     ravalizumab
Houder Alexion Pharma Belgium
Status Lopend
Indicatie de behandeling van volwassen en pediatrische patiënten met atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) die de open‐label extensie van de fase III‐studies ALXN1210‐aHUS‐311 (EudraCT Nr: 2016‐002027‐29) of ALXN1210‐ aHUS‐312 (EudraCT Nr: 2016‐002499‐29) hebben voltooid
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 10/07/2023

 

Laatste update op 15/09/2023