Camzyos

Werkzame stof

Mavacamten

Houder

Bristol Myers Squibb SA/NV

Status

Lopend

Indicatie

behandeling van symptomatische (New York Heart Association, NYHA, klasse II-III) obstructieve hypertrofe cardiomyopathie (HOCM) bij volwassen patiënten

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

07/11/2023

Laatste update op 19/07/2024