Kaftrio

Werkzame stof     Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor and Ivacaftor
Houder Parexel International on behalf of Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Status Lopend
Indicatie voor patiënten van 2 tot en met 5 jaar oud met cystische fibrose (CF) die ten minste één F508del-mutatie hebben in het ‘cystic fibrosis transmembrane conductance regulator’ (CFTR)-gen
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 21/02/2024

 

Laatste update op 19/07/2024