Fintepla for DS

Werkzame stof     Fenfluramine (as fenfluramine hydrochloride)
Houder UCB PHARMA NV
Status Lopend
Indicatie Fintepla voor de behandeling van patiënten met Dravetsyndroom die de open-label studie ZX008-1900 (EP0215, EudraCT nummer 2019-001331-31), of de open label studie getiteld “Fenfluramine als anti-epilepticum bij Dravet syndroom en epileptische encephalopathieën” (EudraCT nummer 2011-004114-42), of de open-label studie EP0213 (ClinicalTrials.gov ID-nummer NCT06118255) hebben afgerond en die, naar de mening en het klinisch oordeel van de behandelend arts, baat zouden blijven hebben bij behandeling met Fintepla 2,2 mg/ml orale oplossing (fenfluramine), die nog niet commercieel beschikbaar is in België.
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 03/04/2024

 

Laatste update op 19/07/2024