Deelnemen aan een klinische proef

Als gezonde vrijwilliger neemt u best contact op met uw arts, met een universitair ziekenhuis (bijvoorbeeld: UZA, UZ Brussel, UZ Gent, UZ Leuven, CHU de Liège, CU Saint-Luc, Hôpital Erasme), een niet-universitair ziekenhuis of een fase 1-onderzoekscentrum in uw buurt.

Als patiënt neemt u best contact op met uw behandelende arts (huisarts of specialist) voor meer informatie over klinische proeven waarvoor u eventueel in aanmerking komt.

Het FAGG heeft een online databank ontwikkeld met de informatie over alle klinische proeven in België die zijn goedgekeurd door het agentschap en die nog niet zijn afgesloten. Op basis van deze informatie kunnen artsen gezonde vrijwilligers en hun patiënten helpen om de voor hen meest geschikte klinische proef te kiezen. Ga naar de databank voor klinische proeven voor meer informatie over klinische proeven in België en/of neem contact op met een ethisch comité.

Laatste update op 08/02/2022