Rol van het FAGG

In Europa is België één van de landen waar de meeste klinische proeven per inwoner worden uitgevoerd. Het Belgische netwerk van academische onderzoekscentra, universitaire ziekenhuizen en de farmaceutische industrie beschikt over een unieke wetenschappelijke expertise. De bevoegde overheden werken permanent samen met de gezondheidszorgbeoefenaars om deze toppositie in Europa te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Als bevoegde autoriteit in het domein van geneesmiddelen ondersteunt het FAGG de innovatie en ontwikkeling zowel in de academische sector als in de farmaceutische industrie in België. Zo kunnen patiënten sneller beschikken over nieuwe geneesmiddelen. De experten van het FAGG evalueren de kwaliteit en veiligheid van de experimentele geneesmiddelen die in de klinische proeven worden gebruikt. Het FAGG garandeert u een gepaste bescherming tijdens uw deelname aan een klinische proef.

In samenwerking met de ethisch comités gaat het FAGG na of door de sponsor een adequate bescherming wordt geboden aan elke deelnemer aan de klinische proef.

Voordat een proef kan opgestart worden, moet deze worden beoordeeld door het FAGG en de toegewezen ethische commissie. Samen zien deze toe op de bescherming van deelnemers aan klinische proeven en waarborgen ze dat de klinische proef op een ethische en eerlijke manier verloopt. Op basis van hun evaluaties beslist de minister of zijn afgevaardigde of de klinische proef al dan niet wordt goedgekeurd.

Het FAGG staat ook in voor de inspectie van de klinische proef gedurende het volledige proces en waakt over de naleving van de goede klinische praktijken.
 

Laatste update op 22/05/2024