Generische geneesmiddelen en geneesmiddelenbewaking

Zoals alle geneesmiddelen zijn generische geneesmiddelen onderworpen aan toezicht, de zogenaamde geneesmiddelenbewaking, met als doel bijwerkingen op te sporen, te analyseren en te voorkomen terwijl het geneesmiddel in de handel is. 

De bevoegde autoriteiten volgen systematisch de risico’s en de bijwerkingen op van alle geneesmiddelen, zowel generische als originele.

Bijwerkingen van deze geneesmiddelen kunnen worden gemeld via het meldsysteem van het FAGG. Uit dat systeem blijkt overigens dat het aantal meldingen van bijwerkingen vergelijkbaar is voor generische en originele geneesmiddelen.

Meer informatie
Een bijwerking van een geneesmiddel voor menselijk gebruik melden
Een bijwerking van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik melden
 

Laatste update op 10/02/2023