Advies over goed gebruik van hulpmiddelen

Een hulpmiddel kopen en gebruiken

Als patiënt of gebruiker kunt u in winkels, apotheken of op het internet rechtstreeks bepaalde hulpmiddelen kopen (bijvoorbeeld verbanden, kompressen ... ). Hier volgen enkele tips om een hulpmiddel veilig en doeltreffend aan te kopen en te gebruiken.

Vóór de aankoop (wanneer mogelijk)

 • Vraag aan uw gezondheidszorgbeoefenaar of het hulpmiddel is aangepast aan uw behoeften en gezondheidstoestand.
 • Controleer of de verpakking beschadigd is.
 • Controleer of er een CE-markering op het hulpmiddel staat (behalve in bijzondere gevallen zoals bij hulpmiddelen naar maat).
 • Controleer of de informatie voor de gebruiker in de drie landstalen beschikbaar is (verpakking, gebruiksaanwijzing of een ander document dat samen met het hulpmiddel wordt geleverd).
 • Controleer of de gegevens van de fabrikant en de gemachtigde (wanneer van toepassing) duidelijk op het hulpmiddel en/of de verpakking, en in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
 • Controleer de uiterste gebruiksdatum (wanneer van toepassing) (zie informatieblad met pictogrammen om de informatie te identificeren).

Neem bij twijfel contact op met uw gezondheidszorgbeoefenaar om de informatie te controleren.

Vóór gebruik

 • Houd rekening met de bewaarvoorschriften van het hulpmiddel vanaf de aankoop tot het eerste gebruik (zie fiche symbolen, raadpleeg de gebruiksaanwijzing en vraag eventueel advies van uw gezondheidszorgbeoefenaar).
 • Controleer of het hulpmiddel niet vervallen is door de uiterste gebruiksdatum te controleren.
 • Controleer de staat van de verschillende onderdelen (hulpmiddel(en) en eventuele accessoires).
 • Zorg ervoor dat u alles hebt wat nodig is voor een goede werking (batterij, teststrip ...).
 • Zorg ervoor dat u goed hebt begrepen hoe u het hulpmiddel moet gebruiken en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Raadpleeg daarvoor de gebruiksaanwijzing op de website van de fabrikant en vraag, wanneer nodig, advies aan een gezondheidszorgbeoefenaar.

Na gebruik

 • Blijf de bewaarvoorschriften van het hulpmiddel respecteren (zie fiche symbolen, raadpleeg de gebruiksaanwijzing en vraag eventueel advies van een gezondheidszorgbeoefenaar).
 • Bewaar het register van uw onderhoudshistoriek (wanneer van toepassing).
 • Raadpleeg de gegevens over de verwijdering van het hulpmiddel en de bewaartermijnen na opening (wanneer van toepassing).
 • Identificeer het serienummer en/of lotnummer en wanneer van toepassing de unieke identificatiecode (UDI) voor medische hulpmiddelen. In geval van een incident, heeft u deze informatie nodig om te melden aan het FAGG.

Meer informatie

 • Neem voor algemene vragen of kleine incidenten rechtstreeks contact op met de gezondheidszorgbeoefenaar en/of de fabrikant. De gegevens van de fabrikant worden vermeld in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking en wordt dus samen met het hulpmiddel afgeleverd.
 • Meld elk ernstig incident aan het FAGG via uw gezondheidszorgbeoefenaar die u zal kunnen helpen. Raadpleeg de fiche ‘Wat melden als burger/patiënt?’. 
 • Voor alle vragen over het gebruik van een medisch hulpmiddel, contacteer patient.meddev@fagg.be.

Contact

patient.meddev@fagg.be

 

Laatste update op 11/04/2024