Aanbesteding door de Europese Commissie: reservering van productiecapaciteit en prioritair recht voor productie van vaccins

Datum: 13/05/2022

De Europese Commissie heeft een aanbesteding uitgeschreven om enkelvoudige (of consortium) raamovereenkomsten te sluiten om productiecapaciteit te reserveren en een prioritair recht te verkrijgen om vaccins te vervaardigen in het geval van een toekomstige noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Het project heet EU FAB.

EU FAB maakt deel uit van het werkplan van de Europese Autoriteit voor noodrespons en paraatheid op gezondheidsgebied (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA). HERA is opgericht zodat de Europese Unie krachtig en snel kan optreden bij een gezondheidscrisis, onder meer door ervoor te zorgen dat er geschikte vaccins zijn voor burgers van de Europese Unie. Deze aanbesteding is een belangrijke stap in dat proces.

Het doel van EU FAB is ervoor zorgen dat er voldoende en flexibele productiecapaciteit is om verschillende vaccintypes operationeel te houden en dat die productiecapaciteit snel kan worden geactiveerd bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. EU FAB is gericht op de productiecapaciteit van mRNA-vaccins, vectorgebaseerde vaccins en vaccins gebaseerd op eiwitten van farmaceutische bedrijven en organisaties die produceren onder contract (CMO’s) met productievestigingen in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

De aanbesteding is nu geopend en aanvragen kunnen worden ingediend tot 3 juni 2022.

Meer informatie
Op de website van de Europese Commissie

Contact
InternationalRelations@fagg.be

Laatste update op 13/05/2022