Aanbevelingen voor leveranciers van voorschrijfsoftware over de volgorde en selectie van geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen

Datum: 02/03/2023

Het FAGG en het RIZIV willen leveranciers van voorschrijfsoftware herinneren aan enkele homologatievoorwaarden voor het rangschikken en selecteren van geneesmiddelen en niet-geneesmiddelen.

Sinds 1 januari 2020 moeten leveranciers van voorschrijfsoftware verplicht gebruik maken van de authentieke bron van geneesmiddelen (SAM) als gegevensbron om geneesmiddelen ambulant voor te schrijven, dit is de ‘open data’ beschikbaar gestelde referentiedatabank op het eHealth-platform. De leveranciers van de huisartsensoftware moeten voldoen aan bepaalde homologatiecriteria.

In die software is het van groot belang dat de manier waarop de geneesmiddelen worden getoond, geselecteerd en gerangschikt op een heldere manier gebeurt. Dit is dan ook een onderdeel van de homologatievoorwaarden van dergelijke software.

Het FAGG en het RIZIV herinneren  softwareleveranciers aan de noodzaak om zowel tijdens het homologatieproces als erna deze voorwaarden te respecteren. 
 

 

Laatste update op 02/03/2023