Aangepaste facturatie van aanvragen tot nationaal wetenschappelijk-technisch advies

Datum: 07/10/2021

Vanaf 1 oktober 2021 gebruikt het FAGG een nieuwe facturatiemethode voor aanvragen tot nationaal Wetenschappelijk-Technisch Advies van het type I, II en III die worden behandeld door de eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technisch Advies.

Aanvragers betalen geen retributie meer bij de indiening van de adviesaanvraag, maar moeten betalen op basis van de factuur die de afdeling Budget en Beheerscontrole bezorgt.

Het is belangrijk de gestructureerde mededeling te vermelden die op de factuur staat. Zonder de gestructureerde mededeling zullen we de factuur als onbetaald beschouwen.
    
Verdere verduidelijkingen over de te volgen procedure en de retributies.

Contact
sta-wta@fagg.be
fin@fagg.be
 

Laatste update op 07/10/2021