Antibioticagebruik in de veeteelt in Europa blijft dalen volgens nieuw ESVAC-rapport.

Datum: 26/10/2020

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) publiceerde het tiende ESVAC-rapport (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) over de verkoop van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik in 2018. Het antibioticagebruik daalt verder, maar inspanningen, ook in België blijven nodig.

Op 21 oktober 2020 verscheen het tiende ESVAC-rapport, een weergave van de verkoopcijfers van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik in 2018. De resultaten van 31 EU/EEA-lidstaten werden in kaart gebracht.

Dalende Europese trend
De verkoop van antibiotica wordt uitgedrukt in mg/PCU en houdt rekening met het aantal levende dieren en hoeveel kilogram vlees er werd geproduceerd. Het totale gebruik voor alle 31 landen in 2018 bedroeg 103.2 mg/PCU. Dat is een daling met 3.8 mg/PCU ten opzichte van het jaar daarvoor.

Gemiddeld daalde de verkoop in de EU van antibacteriële middelen voor diergeneeskundig gebruik met 34.6 % tussen 2011 en 2018. Achtien landen zagen een reductie van meer dan 5 %, gaande van -6.2 tot -58.2%. Niet alle landen zagen echter een vermindering. Vijf landen zagen een verhoging van meer dan 5 %.

De verkoop van kritische middelen, dit zijn antibacteriële substanties die belangrijk zijn voor de volksgezondheid, bedroegen voor derde en vierde generatie cephalosporines, fluoroquinolones en polymyxines respectievelijk 0,2 mg/PCU, 2.5 mg/PCU en 3.4 mg/PCU.

Op de EMA-website is een interactieve databank beschikbaar waarbij gebruikers toegang hebben tot een samenvatting van de specifieke ESVAC-gegevens waarin ze geïnteresseerd zijn, inclusief gegevens voor een specifiek land of voor een bepaalde antimicrobiële klasse. Gebruikers kunnen de database gebruiken om tabellen, kaarten en grafieken naar wens aan te passen.

België
In België werd met 113.1 mg/PCU voor 2018 een vermindering gerealiseerd van 36 % ten opzichte van 2011 (daling van 14 % t.o.v. 2017). Daarmee blijft het antibioticagebruik bij dieren relatief hoog vergeleken met de Europese mediaan van 57 mg/PCU, alsook ten opzichte van buurlanden met een vergelijkbare veehouderijstructuur zoals Frankrijk (64.2 mg/PCU), Nederland (57.5 mg/PCU) of Duitsland (88.4 mg/PCU). België moet dus grote inspanningen blijven leveren om het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde verder te verminderen.

In België daalde de verkoop van derde en vierde generatie cefalosporines in 2018 (0.08 mg/PCU) met 20 % ten opzichte van 2017. Voor de fluoroquinolones werd eveneens een daling van 10 % (0.20 mg/PCU) gezien ten opzichte van het vorige jaar.

Het gebruik van polymyxines (voornamelijk colistine) daalde licht met 5 % (2.03 mg/PCU in 2018) en blijft grotendeels gelinkt aan het gebruik van ZnO dat in 2013 als alternatief beschikbaar kwam voor de behandeling van diarree bij gespeende biggen. In vergelijking met 2012 (jaar voor ZnO beschikbaar kwam) daalde het gebruik van colistine aanzienlijk met 65 %.

Voor de macroliden-groep kan in 2018 (7.12 mg/PCU) een lichte daling genoteerd worden ten opzichte van 2010 (8.3 mg/PCU).  

Meer informatie
10e ESVAC rapport op de EMA website
Nieuwsbericht van EMA

Laatste update op 26/10/2020