Beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen: aanbevelingen voor artsen(-specialisten), (ziekenhuis)apothekers en patiënten

Datum: 26/10/2023

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen (glucagon-like-peptide-1). De beperkte beschikbaarheid van enkele van deze geneesmiddelen zal in België aanhouden tot juni 2024. De experten van de taskforce Onbeschikbaarheden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doen volgende aanbevelingen.
 
Aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen(-specialisten)

 • Zolang er sprake is van een beperkte beschikbaarheid, moet er voorrang worden gegeven aan de vergunde indicatie van de GLP-1-analogen voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Dat is de behandeling van volwassen patiënten met onvoldoende gereguleerde diabetes mellitus type 2 als toevoeging aan dieet en lichaamsbeweging. 
 • Daarnaast kunnen GLP-1-analogen ook voorgeschreven worden voor:
  • patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van een BMI (Body Mass Index) hoger of gelijk aan 35 kg/m² 
  • patiënten met overgewicht waarbij er sprake is van een BMI of hoger of gelijk aan 30 kg/m² in combinatie met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit. 
 • Patiënten die momenteel reeds behandeld worden met GLP-1-analogen voor de indicatie obesitas en die bij de start van hun behandeling voldeden aan bovenvermelde voorwaarden kunnen hun behandeling gewoon voortzetten. De GLP-1-analogen geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus mogen echter niet verder voorgeschreven worden voor patiënten die momenteel behandeld worden met GLP-1-analogen voor de indicatie obesitas, maar die niet voldeden aan bovenvermelde criteria bij de start van hun therapie. Deze patiënten dienen in overleg met hun arts deze behandeling met GLP-1-analogen af te bouwen en te stoppen. De opstart van een behandeling met GLP-1 analogen voor nieuwe patiënten die lijden aan obesitas en die voldoen aan bovenvermelde criteria, dient te gebeuren door een endocrinoloog in een multidisciplinaire setting en het eerste voorschrift (het opstartvoorschrift)  kan enkel worden afgeleverd door deze endocrinoloog. Het tweede en de volgende voorschriften kunnen ook afgeleverd worden door de huisarts van de patiënt.
 • Afhankelijk van de beschikbaarheid kunnen volgende GLP-1-analogen aangewend worden: 
  • exenatide (Bydureon suspensie voor subcutane injectie met verlengde afgifte);
  • semaglutide (Ozempic oplossing voor subcutane injectie);
  • semaglutide (Rybelsus tabletten).

Sinds 1 september 2022 werd het cumulverbod tussen de verschillende specialiteiten van de klasse van de incretinomimetica (A-92) tijdelijk opgeheven door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze maatregel is nog steeds van toepassing.
 
Aanbevelingen voor patiënten
 In deze periode van beperkte beschikbaarheid van de GLP-1-analogen, kan het zijn dat er voor u als patiënt een aanpassing van uw behandeling zal plaatsvinden. Uw behandelende arts zal nagaan of een aanpassing, desgevallend stopzetting, van uw behandeling mogelijk is. We begrijpen dat dit ongemakken met zich kan meebrengen. 
Er is geen reden tot bezorgdheid, er worden maatregelen genomen opdat al de patiënten die er het meeste baat bij hebben, hun behandeling met een GLP-1-analoog zullen kunnen (blijven) gebruiken.
 
De taskforce roept op om niet online op zoek te gaan naar deze geneesmiddelen. Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) en het FAGG hebben meldingen ontvangen van vervalste GLP-1 analogen in de Europese Unie. De Belgische wetgeving stelt heel duidelijk dat geneesmiddelen op medisch voorschrift niet online gekocht of verkocht mag worden. U kan de medicatie wel online reserveren bij voorkeur bij uw apotheker waar u gewoonlijk gaat. Wilt u toch naar een andere apotheek, dan kan u nagaan in de lijst op de website of deze apotheek erkend is bij het FAGG.
 
Het FAGG volgt de situatie nauw op, zowel op nationaal als Europees niveau.
 
 

Laatste update op 27/10/2023