Beperkte beschikbaarheid van Bleomycine Sanofi 15 000 I.E.

Datum: 02/07/2021

Het geneesmiddel Bleomycine  Sanofi 15 000 I.E., dat voor bepaalde kankerbehandelingen wordt gebruikt (teelbal-, keel- en mondkanker , de ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfoom), is momenteel beperkt beschikbaar. In afwachting dat er opnieuw een voldoende grote hoeveelheid van het geneesmiddel op de markt komt, herinneren de experten van het FAGG aan de aanbevelingen voor een rationeel gebruik van de voorraden Bleomycine Sanofi 15 000 I.E. die eventueel nog beschikbaar zouden zijn.

De houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15 000 I.E. poeder voor oplossing voor injectie ondervindt productieproblemen. De firma verwacht minstens tot in maart 2022 problemen op het vlak van de bevoorrading. 

De huidige productiecapaciteit is ontoereikend om aan alle vragen tegemoet te komen. Er is een toewijzing per land bepaald. Die onbeschikbaarheid is dus niet tot België beperkt. De invoer vanuit andere landen zal dus waarschijnlijk niet mogelijk zijn.
België ontvangt elke maand een bepaald aantal verpakkingen Bleomycine Sanofi 15.000 I.E. Die worden uitsluitend toegekend aan de ziekenhuizen voor kankerbehandelingen.
Deze onbeschikbaarheid wordt zowel op nationaal als Europees niveau van dichtbij opgevolgd.

In afwachting van de beschikbaarheid van het geneesmiddel Bleomycine Sanofi 15 000 I.E.

•    herinnert het FAGG aan het belang van het gebruik van bleomycine in de indicaties die in het vergunningsdossier worden gepreciseerd: 

  • plaveiselcelcarcinomen van de mond, nasofarynx en paranasale sinussen, larynx, oesophagus, uitwendige genitalia, cervix en huid,
  • ziekte van Hodgkin en non-Hodgkinlymfomen,
  • testiscarcinomen.

•    wijst het FAGG nadrukkelijk op het belang van een rationeel gebruik van de toegekende voorraden die aangewezen zijn in de indicaties waarvoor bleomycine absoluut noodzakelijk is, bijvoorbeeld:

  • ziekte van Hodgkin,
  •  testiscarcinomen,
  • om de huidige behandeling voor elke patiënt voort te zetten (wijzigingen in de behandelingskuur zouden kunnen leiden tot een verminderde doeltreffendheid en/of een verhoogde toxiciteit).

Voor meer informatie over de eventuele alternatieven en mogelijke vervangproducten, raadpleeg de passende klinische richtlijnen voor de behandeling van solide en hemato-oncologische tumoren. Bijvoorbeeld in de guidelines van de Europese Vereniging voor Medische Oncologie (European Society for Medical Oncology, ESMO).
 

Laatste update op 02/07/2021