Beperkte beschikbaarheid van budesonide vernevelsuspensies: aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers en artsen(-specialisten)

Datum: 31/01/2023

Door productieproblemen van budesonide vernevelsuspensies is er sinds december 2022 een kritiek tekort in België.  Een taskforce doet aanbevelingen. 

Het FAGG kreeg meldingen dat door een vertraging in de productie en een verhoogde vraag naar budesonide vernevelsuspensies de Belgische markt rekening moet houden met een beperkte beschikbaarheid tot de zomer 2023. Alle betrokken firma’s kampen momenteel met problemen. De komende maanden zullen er leveringen zijn maar onvoldoende om aan de volledige vraag te voldoen. Het FAGG heeft een taskforce opgericht met experten om oplossingen te zoeken op zeer korte termijn. De taskforce doet aanbevelingen aan (ziekenhuis)apothekers en artsen(-specialisten).

Volwassen patiënten met astma of chronische obstructieve longziekte (COPD)

 • Chronische behandeling
  Er is geen plaats voor verneveling van inhalatiecorticosteroïden (budesonide) (al dan niet in combinatie met een kortwerkend β2-mimeticum of anticholinergica) bij de chronische behandeling van astma of COPD.
  Bij patiënten met mild astma (GINA (Global Initiative for Asthma) stappen 1 en 2) kan een combinatie worden gebruikt van een inhalatiecorticosteroïde met een snelwerkend β2-mimeticum op het moment van de klachten via droogpoederinhalatoren (DPI) of dosisaerosol.
  Voor patiënten met matig tot ernstige astma (GINA stappen 3 tot en met 5) is er een absolute voorkeur om inhalatietherapie te geven met inhalatiecorticosteroïden (met langwerkende bronchodilatoren) via DPI of via dosisaerosol.
 • Acute behandeling
  Voor patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis met een acute exacerbatie van astma of COPD kan zo nodig budesonide via verneveling zo kort mogelijk worden gebruikt. Deze behandeling moet zo snel mogelijk worden omgeschakeld naar een behandeling via een DPI of via een dosisaerosol. 

Pediatrische patiënten met astma

 • Chronische behandeling
  Er is geen plaats voor verneveling van inhalatiecorticosteroïden (budesonide) (al dan niet in combinatie met een kortwerkend β2-mimeticum of anticholinergica) bij de chronische behandeling van astma. De voorkeur gaat naar het gebruik van een inhalatiecorticosteroïde via een dosisaerosol (Flixotide 50 µg, Qvar 50 µg of Qvar 100 µg) met de hulp van een voorzetkamer of via DPI bij coöperatieve patiënten (volgens step up – step down principe beschreven in de GINA-richtlijnen).
 • Acute behandeling
  Bij een exacerbatie van astma is het gebruik van een kortwerkend β2-mimeticum aangewezen en heeft behandeling met inhalatiecorticosteroïden de voorkeur boven verneveling.
  In ernstige gevallen heeft het tijdelijk gebruiken van systemische corticosteroïden (peroraal of intraveneus) de voorkeur.
  Budesonide via verneveling kan tweedelijns bij een opstoot zo kort mogelijk worden gebruikt. Deze behandeling moet zo snel mogelijk worden omgeschakeld naar een behandeling via een dosisaerosol met voorzetkamer.

Pediatrische patiënten met pseudokroep
Bij ernstige pseudokroep is de eerstelijnstherapie het gebruik van systemische corticoïden gedurende 1 tot 2 dagen (dexamethason of betamethason).
Budesonide via verneveling kan tweedelijns zo kort mogelijk worden gebruikt. 

Patiënten met chronische sinusitis met neuspoliepen
Als alternatief kan een magistrale bereiding worden gebruikt van capsules met 2 mg mometasone, die met water moeten worden vermengd om nadien nasaal toe te dienen, of kan Aacidexam of Solu-Cortef nasaal worden toegediend.


Er is geen plaats voor het gebruik van budesonide vernevelsuspensie bij andere indicaties (bronchiolitis, bronchitis, luchtweginfecties ...).

De taskforce heeft beslist dat ziekenhuizen prioritair aanspraak moeten kunnen maken op de beschikbare stocks, gevolgd door de ambulante praktijk, en dit in overeenstemming met de bovenstaande aanbevelingen.

Wanneer budesonide (vernevelsuspensie) in deze periode van schaarste wordt voorgeschreven, raadt de taskforce aan om ook een medisch voorschrift voor het meest voor de hand liggende alternatief op te maken en hierover de patiënt of de verantwoordelijke van de patiënt goed te informeren.

Het FAGG volgt de situatie van nabij op. 
 

Laatste update op 31/01/2023