Beperkte beschikbaarheid van het vaccin Gardasil 9: aanbevelingen aan voorschrijvers

Door een wereldwijde toename van de vraag naar het vaccin Gardasil 9 dat wordt gebruikt voor de preventie van het humaan papillomavirus (HPV), zijn de voorraden van dit vaccin momenteel beperkt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen aan voorschrijvers.

Het vaccin Gardasil 9 dat wordt toegediend ter bescherming tegen ziektes veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), is sinds december 2019 beperkt beschikbaar in België. Deze situatie zal wellicht aanhouden tot april 2020. Om hiervoor een oplossing te zoeken op korte termijn is een Task Force van experten bijeengeroepen binnen de werkgroep Onbeschikbaarheden van het FAGG. De Task Force doet aanbevelingen aan voorschrijvers.

 • Reserveer de beschikbare vaccins voor de vaccinatie van patiënten tussen 9 en 14 jaar
 • Voor de vaccinatie van de doelgroep tussen 9 en 14 jaar
  - Volg het schema met twee doses, behalve voor immunosuppressieve personen (drie doses).
  - Afhankelijk van de organisatorische haalbaarheid, stel de tweede vaccinatiedosis uit in het geval van een schema met twee doses (tot dertien maanden tussen twee doses).
 • Voor de vaccinatie van de doelgroep tussen 15 en 26 jaar
  - Stel de primovaccinatie uit of bied het alternatief Cervarix aan als de persoon dringend moet worden gevaccineerd.
  - Bij personen die al een eerste dosis Gardasil 9 hebben gekregen, stel de tweede en derde vaccinatiedosis uit (de drie doses moeten wel binnen het jaar worden toegediend).

Aanbevelingen voor patiënten die een eerste dosis Gardasil 9 hebben gekregen
Het FAGG adviseert om het vaccinatieschema met Gardasil 9 af te ronden wanneer de eerste dosis Gardasil 9 al aan de patiënt is toegediend. Er zijn geen gegevens over de veiligheid, immunogeniciteit of werkzaamheid die de onderlinge verwisselbaarheid van Gardasil 9 met bivalente of quadrivalente HPV-vaccins ondersteunen.

Het FAGG volgt de situatie op de voet en blijft zoeken naar extra oplossingen in samenwerking met het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de gemeenschappen, de firma die houder is van de vergunning voor het in de handel brengen van Gardasil 9 en de Strategische cel van de minister die is bevoegd voor de volksgezondheid.

Laatste update op
11/02/2020