Beperkte beschikbaarheid van RoActemra (Roche): aanbevelingen voor (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en artsen-specialisten

Datum: 03/08/2021

De voorraad van RoActemra, een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor bepaalde reumatologische en hematologische aandoeningen, is momenteel wereldwijd beperkt. Het FAGG doet daarom aanbevelingen.

De firma Roche, houder van de vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel RoActemra (tocilizumab), heeft het FAGG op de hoogte gebracht dat er leveringsproblemen kunnen plaatsvinden van juli tot eind december 2021. De huidige productiecapaciteit is ontoereikend om aan de vraag tegemoet te komen en de stock zal centraal worden beheerd. Op deze manier probeert de firma de onbeschikbaarheid per land te beperken tot één maand.

België moet rekening houden met onbeschikbaarheden van de subcutane vormen (pen en voorgevulde spuit) vanaf begin augustus tot begin september 2021. Tot het geneesmiddel RoActemra opnieuw voldoende beschikbaar is, doet het FAGG, na overleg met experten van de taskforce Onbeschikbaarheden, aanbevelingen aan (ziekenhuis)apothekers, huisartsen en artsen-specialisten.


•    Prioritisering van bepaalde indicaties, in volgorde van prioriteit
1    Cytokine Release syndroom (CRS) na CAR T-cel therapie
2    Giant Cell Arteritis (GCA)
3    Actieve systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA)
4    Juveniele idiopatische polyartritis (pJIA)

•    Aanpassing behandelschema bij reumatoïde artritis
De behandelende arts beslist voor elke patiënt op basis van het ingeschatte risico voor de individuele patiënt en de te verwachten werkzaamheid en bijwerkingen van de behandeling.

-    Opstart van nieuwe patiënten met een alternatief geneesmiddel.
-    Bij de subcutane vorm: verlenging van het interval tussen twee toedieningen voor stabiele patiënten.
-    Bij de intraveneuze vorm: dosisreductie voor stabiele patiënten.
-    Omschakeling van de subcutane vorm naar de intraveneuze vorm. Hiervoor moet de behandelende arts een nieuwe aanvraag doen via TARDIS.

Het FAGG volgt de situatie nauw op, zowel op nationaal als Europees niveau.
 

Laatste update op 03/08/2021