Bevraging over gebruik van benzodiazepines en aanverwante middelen bij slaapstoornissen in België

Datum: 20/01/2020

Ondanks de jaarlijkse sensibiliseringscampagnes van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), blijft de consumptie van slaap- en kalmeermiddelen op Belgisch niveau zorgwekkend.Om concrete informatie over het gebruik van sommige van deze geneesmiddelen in België te verzamelen, voert het FAGG in februari 2020 een nationale online bevraging.

De bevraging is bedoeld voor patiënten die benzodiazepines of aanverwante middelen (zolpidem, zopiclone) gebruiken om slaapstoornissen te behandelen. De bevraging gebeurt met de medewerking van apothekers en de beroepsfederaties APB en OPHACO. Apothekers zullen de komende weken meer praktische informatie ontvangen.

De resultaten van deze bevraging zullen het mogelijk maken om het gebruik van deze geneesmiddelen te evalueren en de mening van patiënten over hun behandeling in kaart te brengen. De resultaten kunnen het FAGG ook helpen om meer gerichte maatregelen te nemen om het rationeel gebruik van deze geneesmiddelen te bevorderen.

Heeft u vragen over de bevraging? Contacteer ADR@fagg.be met in het onderwerp “bevraging slaapmiddelen”.

Ter herinnering: om gezondheidszorgbeoefenaars en hun patiënten bewust te maken van de risico's van slaap- en kalmeermiddelen en om gezondere alternatieven te promoten, lanceerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block in samenwerking met de FOD VVVL, in 2018 de campagne "Slaap- en kalmeermiddelen, denk eerst aan andere oplossingen".

In de Flash VIG-news van december 2018 waarschuwde het FAGG al voor de risico's verbonden aan de inname van hogere doses dan de aanbevelingen en het gevaar voor verslaving aan zolpidem.

Laatste update op 23/01/2020