Bevragingen om de effectiviteit van het pilootproject e-PIL te meten - elektronische bijsluiter vervangt de papieren bijsluiter

Op 10 april 2018 riep het FAGG op tot kandidaten voor het pilootproject e-PIL of het project rond de elektronische Patient Information leaflet. De effectiviteit van het pilootproject, of dus van het geven van informatie via een elektronische bijsluiter, zal worden onderzocht door middel van online bevragingen. De bevragingen vinden plaats bij de start van het project, na 1 jaar en na 2 jaar.

Het project e-PIL
Het project e-PIL werd door de farmaceutische industrie opgestart in Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen. Binnen dit project wordt de bijsluiter van bepaalde geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn, niet langer op papier in het doosje van het geneesmiddel gestopt, maar is de bijsluiter enkel nog online beschikbaar op gecontroleerde websites.

Doel van het project e-PIL
Dit project heeft als doel aan te tonen dat informatie over een veilig en doeltreffend gebruik van geneesmiddelen niet noodzakelijk via de traditionele papieren bijsluiter moet gebeuren maar evengoed via de elektronische bijsluiter aan patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars kan worden bezorgd.

Derogatie voor de opstart van het project
Voor dit project kreeg de farmaceutische industrie een derogatie van de Europese Commissie om voor bepaalde geneesmiddelen die in België en Luxemburg op de markt zijn, geen papieren bijsluiter meer in de verpakking te stoppen.

Meer informatie
Het pilootproject e-PIL op de website van pharma.be.
De bijsluiters van alle in België vergunde geneesmiddelen op de website van het FAGG.

Laatste update op
17/07/2018