Bravecto – Wijzigingen van de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en van de bijsluiter voor het publiek

Datum: 06/10/2017

Het EMA besloot in juli 2017 dat Bravecto een aanvaardbaar veiligheidsprofiel heeft en dat in de SKP en in de bijsluiter voor het publiek een nieuwe bijwerking moet worden vermeld. De volgende informatie wordt toegevoegd:

Convulsies die zeer zelden (bij minder dan 1 dier per 10.000 behandelde dieren) worden vastgesteld. Dierenartsen en verantwoordelijken voor de dieren worden aangeraden om Bravecto met de nodige voorzichtigheid te gebruiken bij honden met epilepsie.”.

Meer informatie over Bravecto vindt u hier.

Laatste update op 06/10/2017