Clamoxyl I.V.-I.M. opnieuw beschikbaar maar stopzetting van commercialisatie voorzien voor eind 2021

Datum: 20/01/2020

Clamoxyl I.V.-I.M. is opnieuw beschikbaar. De aanbevelingen geformuleerd door het FAGG en het RIZIV voor het rationeel gebruik door ziekenhuisapothekers en artsen-specialisten zijn niet meer van toepassing. De commercialisatie van Clamoxyl I.V.-I.M. en van Augmentin I.V. wordt op termijn wel definitief stopgezet.

Clamoxyl I.V.–I.M. opnieuw beschikbaar
De firma GSK heeft aan het FAGG gemeld dat Clamoxyl I.V.–I.M. opnieuw beschikbaar is sinds 7 januari 2020. De aanbevelingen van het FAGG en het RIZIV om het gebruik van Clamoxyl I.V.–I.M. te beperken tot de drie indicaties waarvoor geen geschikte alternatieven beschikbaar zijn, zijn niet meer van toepassing.

Clamoxyl I.V.-I.M. en Augmentin I.V. definitieve stopzetting van de commercialisatie
De firma GSK heeft ook gemeld dat de productie van Augmentin I.V. tegen eind 2020 geleidelijk aan wordt stopgezet, en die van Clamoxyl I.V.-I.M. tegen eind 2021.

Injecteerbaar amoxicilline (Clamoxyl I.V.-I.M.) en injecteerbaar amoxicilline/clavulaanzuur (Augmentin I.V) zijn essentiële geneesmiddelen. Het FAGG vindt het dan ook essentieel dat prioritair wordt gezocht naar duurzame oplossingen, zodat de patiënten ook na de stopzetting van de commercialisatie toegang hebben tot een geschikte behandeling.

Voor Augmentin I.V. zijn er generische alternatieven beschikbaar op de Belgische markt.

Voor Clamoxyl I.V.–I.M. is er vandaag geen alternatief beschikbaar op de Belgische markt. Het FAGG werkt nauw samen met GSK en andere mogelijke leveranciers om hiervoor een oplossing te kunnen bieden.

De orale vormen van het Augmentin- en Clamoxyl-gamma blijven beschikbaar op de Belgische markt.

Contact: info.medicines@fagg.be

Laatste update op 23/01/2020