Controles op illegale antibiotica worden strenger

Datum: 25/11/2022

Op het einde van de internationale week van de sensibilisering voor verstandig gebruik van antibiotica kondigt het FAGG aan voortaan strenger op te treden tegen illegale antibiotica.

Elk jaar sterven er in Europa ongeveer 35 000 mensen aan een infectie die wordt veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn geworden tegen antibiotica. Momenteel kunnen jaarlijks ongeveer 500 overlijdens in België worden toegeschreven aan infecties met resistente bacteriën, maar tegen 2050 zullen naar schatting 22 500 mensen hieraan sterven, tenzij bijkomende maatregelen worden genomen om deze resistentie te bestrijden

De overheid sensibiliseert gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten al vele jaren over het goed gebruik van antibiotica, zowel bij menselijk als diergeneeskundig gebruik. Zo werd begin deze week een nieuwe campagne gelanceerd. De campagne wil de dialoog rond het gebruik van antibiotica vergemakkelijken en zo goede praktijken bij mens en dier bevorderen. De campagne heeft dit jaar voornamelijk het grote publiek en de gezelschapsdierensector als doelpubliek. 

Sinds de coronapandemie worden illegaal ingevoerde antibiotica frequenter gevonden in postpakketten. Het gaat over het courant gebruikte amoxicilline maar ook azithromycine en de combinaties amoxicilline + clavulaanzuur en de zeldzaam gebruikte specifieke antibiotica zoals rifamycine. In België zijn alle antibiotica voorschriftplichtig. Het gaat dus om personen die zonder medisch advies antibiotica bestellen op illegale websites. Wanneer het om kleine hoeveelheden ging, kwamen de betrokken personen er tot nu van af met een inbeslagname van de producten en een waarschuwing. Voortaan gaan de inspectiediensten van het FAGG strenger controleren en sanctioneren. Een proces-verbaal en een voorstel tot minnelijke schikking worden de nieuwe standaard. 

Meer informatie
Goed gebruik van antibiotica
Praat over antibiotica
 

Laatste update op 25/11/2022