Coronavirus: aanbevelingen voor het vervangen van gesloten zuigsystemen

Datum: 20/05/2020

Het FAGG herinnert de ziekenhuizen aan de aanbevelingen voor de vervanging van gesloten zuigsystemen en stelt ook een tijdelijke praktijk voor om gezondheidszorgbeoefenaars te helpen in afwachting van een nieuwe voorraad zuigsystemen.

Door de COVID-19 pandemie is de vraag naar medische hulpmiddelen enorm. Met name de toename van de wereldwijde vraag zet de toeleveringsketen voor gesloten zuigsystemen onder druk. Deze systemen zijn essentieel in de behandeling van COVID-19 patiënten.

Om de ziekenhuizen te helpen het hoofd te bieden aan deze bevoorradingsproblemen, herinnert het FAGG aan de aanbevelingen voor de vervanging van gesloten afzuigsystemen, gebaseerd op de aanbevelingen van de Société de Réanimation de Langue Française (SRLF).

In deze aanbevelingen vermeldt het FAGG ook een tijdelijke praktijk die ziekenhuizen kan helpen in afwachting van nieuwe voorraden.

In geval van nood herinnert het FAGG aan de geldende procedure om een beroep te doen op de beschikbare strategische voorraad.

Laatste update op 02/06/2020