Coronavirus: antigen zelftesten kunnen voortaan ook buiten apotheek worden verkocht

Datum: 01/07/2021

De SARS-CoV-2 antigen zelftesten kunnen vanaf 1 juli 2021 vrij worden verkocht. Tot nu toe was de verkoop exclusief voorbehouden aan apotheken.

Het wijzigingsbesluit van 24 juni 2021 zorgt ervoor dat antigen zelftesten voor het coronavirus de algemene Europese regelgeving rond distributie volgen. Dat wil zeggen dat er vrije distributie van deze testen is zolang ze conform op de markt werden gebracht (CE-markering gevolgd door vier cijfers), de distributeur is geregistreerd bij het FAGG en de verpakking en handleiding in de drie landstalen is voorzien.

De uitzonderingsmaatregel waarbij CE-gemarkeerde (zonder vier cijfers) professionele antigen testen, die normaal gezien door een gezondheidszorgbeoefenaar moeten worden uitgevoerd, aan particulieren konden worden verkocht, vervalt ook op 1 juli 2021. Testen die al onder die uitzonderingsmaatregel in de handel werden gebracht voor 1 juli 2021, kunnen wel nog worden verkocht.

Meer informatie
Vragen en antwoorden over testen

 

Laatste update op 01/07/2021